Klientu apkalpošanas speciālists - Ogres tehnikums

Klientu apkalpošanas speciālists

Klientu apkalpošanas speciālists informē esošos un potenciālos klientus par organizācijas produktiem vai pakalpojumiem un organizācijas struktūru, piedalās mārketinga pasākumos, lieto specializētās datorprogrammas un elektroniskus sakaru līdzekļus klientu apkalpošanas procesa nodrošināšanā un dokumentēšanā, veic sniegto pakalpojumu finanšu operācijas, aizpilda finanšu pirmdokumentus un izstrādā dažāda veida pārvaldes dokumentus, organizē biroja darbu.

 

Izglītības programma

Administratīvie un sekretāru pakalpojumi

Iegūstamā kvalifikācija

Klientu apkalpošanas speciālists

Programma akreditēta

Līdz 2021. gada 6. oktobrim

Iepriekšējā izglītība

Pamatizglītība

Programmas īstenošanas forma

Klātiene

Mācību ilgums

4 gadi

Iegūstamais izglītības dokuments

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Mācību programmas saturs

 

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

· Latviešu valoda

· Matemātika

· Pirmā svešvaloda

· Otrā svešvaloda

· Informātika

· Dabas zinības

· Ekonomika

· Latvijas un pasaules vēsture

 

Profesionālie mācību kursi

· Organizācijas darbības pamatprocesi

· Biroja darba organizēšana

· Dokumentēšana

· Dokumentu un informācijas aprite

· Korporatīvā komunikācija

· Produkta uzskaites un finanšu dokumentēšana (Izglītojamie apgūst darbu ar kases aparātu vai kases sistēmu)

· Klientu vajadzību izpēte

· Profesionālā saziņa svešvalodās

· Lietišķo tikšanos organizēšana

· Klientu apkalpošana

· Inovatīvi tehnoloģiskie risinājumi

· Grāmatvedības kārtošana

· Personas datu aizsardzība

· Sabiedrības un cilvēka drošība

· Sociālās un pilsoniskās prasmes

· Valodas un kultūras izpratne un izpausmes

· Klientu apkalpošanas speciālista prakse

Profesionālās prasmes

 

· Organizēt klientu apkalpošanu uzņēmumā.

· Pareizi kontaktēties ar klientiem.

· Juridiski un stilistiski pareizi izstrādāt un noformēt dažādus dokumentus.

· Strādāt ar Microsoft Office datorprogrammām.

· Pārzināt grāmatvedības un mārketinga pamatus.

· Runāt un izstrādāt dokumentus lietišķajās svešvalodās (angļu un krievu).

· Orientēties būtiskākajos tiesību pamatu un darba aizsardzības jautājumos.

· Uzvesties un ģērbties atbilstoši lietišķajam stilam.