Klientu apkalpošanas speciālists

Izglītības programma

Administratīvie un sekretāru pakalpojumi

Iegūstamā kvalifikācija

Klientu apkalpošanas speciālists

Programma akreditēta

Līdz 2021. gada 6. oktobrim

Iepriekšējā izglītība

Pamatizglītība

Programmas īstenošanas forma

Klātiene

Mācību ilgums

4 gadi

Iegūstamais izglītības dokuments

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Mācību programmas saturs

 

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

·         Latviešu valoda

·         Matemātika

·         Pirmā svešvaloda

·         Otrā svešvaloda

·         Informātika

·         Dabas zinības

·         Ekonomika

·         Latvijas un pasaules vēsture

·         Ģeogrāfija

Profesionālie mācību priekšmeti

·         Grāmatvedība,

·         Dokumentu pārvaldība,

·         Vadības teorija,

·         Mārketinga pamati,

·         Profesionālā ētika un lietišķā etiķete,

·         Klientu apkalpošanas organizācija,

·         Datormācība,

·         Lietišķās svešvalodas (angļu un krievu),

·         Lietišķā komunikācija,

·         Organizācijas un saskarsmes psiholoģija,

·         Darba un saistību tiesības,

·         Praktiskā stilistika,

·         Darba aizsardzība.

Kvalifikācijas prakse  ceturtā kursā 960 stundas

Profesionālās prasmes

 

·         Organizēt klientu apkalpošanu uzņēmumā.

·         Pareizi kontaktēties ar klientiem.

·         Juridiski un stilistiski pareizi izstrādāt un noformēt dažādus dokumentus.

·         Strādāt ar Microsoft Office datorprogrammām.

·         Pārzināt grāmatvedības un mārketinga pamatus.

·         Runāt un izstrādāt dokumentus lietišķajās svešvalodās (angļu un krievu).

·         Orientēties būtiskākajos tiesību pamatu un darba aizsardzības jautājumos.

·         Uzvesties un ģērbties atbilstoši lietišķajam stilam.