Datorsistēmu tehniķis - Ogres tehnikums

Datorsistēmu tehniķis

Datorsistēmu tehniķis diagnosticē un novērš datortehnikai sistēmas un tehniskās problēmas, nokomplektē datoru, uzstāda un konfigurē operētājsistēmas un dažādas programmas, strādā ar Windows un Linux sistēmām, prot pielietot tradicionālās un alternatīvās lietojumprogrammas, veidot un uzturēt Web vietnes, vienkāršus datora tīklus, sniedz konsultācijas darbā ar datortehniku, programmatūru un biroja tehniku.

Datorsistēmu tehniķis strādā uzņēmumā, kas sniedz informācijas un komunikācijas tehnoloģijas pakalpojumus, vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.

 

Izglītības programma

Datorsistēmas, datu bāzes un datortīkli

Iegūstamā kvalifikācija

Datorsistēmu tehniķis

Programma akreditēta

Līdz 2021.gada 6. septembrim

Iepriekšējā izglītība

Pamatizglītība

Programmas īstenošanas forma

Klātiene

Mācību ilgums

4 gadi

Iegūstamais izglītības dokuments

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Mācību programmas saturs

 

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

· Latviešu valoda

· Matemātika

· Pirmā svešvaloda

· Otrā svešvaloda

· Informātika

· Fizika

· Ekonomika

· Latvijas un pasaules vēsture

 

Profesionālie mācību kursi

· EKT pamatprocesi un darbu vedi

· EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas

· Preču un pakalpojumu izvēle EIKT infrastruktūras izveidei

· Vienkāršu algoritmu izstrāde

· Datortehnikas komplektēšana un montāža

· Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana

· Biroja tehnikas apkope un remonts

· Serveru izvēle un uzstādīšana

· EIKT drošības politikas veidošana

· Perifērijas iekārtu apkope un remonts

· Datortehnikas komponentu uzturēšana

· Sabiedrības un cilvēka drošība

· Sociālās un pilsoniskās prasmes

· Valodas un kultūras izpratne un izpausmes

· Datorsistēmu tehniķa prakse

Profesionālās prasmes

 

· salikt datoru no atsevišķām komponentēm;

· dažāda veida Windows un Linux operētājsistēmu un dažādu lietojumprogrammu instalēšanas un konfigurēšanas iemaņas;

· noteikt datoru programmu kļūdas un tās atrisināt;

· kādas programmas izmantot, lai palīdzētu datoru lietošanā citiem;

· datortīklu plānošana, veidošana un konfigurēšana;

· datu bāzu un web vietņu veidošana;

· datoru grafikā.