Elektronikas tehniķis

 

Izglītības programma

Elektronika

Iegūstamā kvalifikācija

Elektronikas tehniķis

Programma akreditēta

Līdz 2021.gada 6. septembrim

Iepriekšējā izglītība

Pamatizglītība

Programmas īstenošanas forma

Klātiene

Mācību ilgums

4 gadi

Iegūstamais izglītības dokuments

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Mācību programmas saturs

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

· Latviešu valoda

· Matemātika

· Pirmā svešvaloda

· Otrā svešvaloda

· Informātika

· Fizika

· Ekonomika

· Latvijas un pasaules vēsture

· Ētika

Profesionālie mācību priekšmeti

· Elektroniskie materiāli un izstrādājumi,

· Rasēšana,

· Darba likumdošanas pamati,

· Elektronikas un radiotehnikas pamati,

· Elektroenerģijas izmantošana,

· Rūpnieciskā automātika,

· Profesionālā svešvaloda,

· Elektronisko bloku ražošanas tehnoloģija,

· Elektriskie mērījumi,

· Lietišķās programmas,

· Programmatūra,

· Datu bāzu vadības sistēmas,

· Programmēšanas valodu pamati,

· Datoru tīkli,

· Darba aizsardzība.

Kvalifikācijas prakse ceturtā kursā 960 stundas

Profesionālās prasmes

· atpazīt elektronikā lietotos komponentus un to nozīmi;

· atpazīt elektronisko elementu apzīmējumus un to funkcijas;

· dažādus lodēšanas un montāžas paņēmienus;

· pašrocīgi izgatavot vienkāršu elektronisko iekārtu;

· lasīt un veidot tehnisko dokumentāciju elektronikas izstrādājumiem;

· atpazīt dažādus elektronikas ražošanā izmantotos procesus un pielietoto aprīkojumu;

· saprast elektriskajos slēgumos noritošos procesus;

· apgūsi vienotā ražošanas standarta IPC-A-610 prasības.