Elektronikas tehniķis - Ogres tehnikums

Elektronikas tehniķis

Elektronikas tehniķis ir elektronikas nozares speciālists, kurš, sadarbībā ar dažāda līmeņa nozares speciālistiem, izgatavo, montē, regulē, remontē, uzstāda, testē un apkalpo elektroniskās iekārtas; programmē un apkalpo elektroniskās sistēmas, izprot, labo un veido elektronikas ierīces, strādā ar dažādām datora programmām un operētājsistēmām, izmanto speciālas datorprogrammas, veido tehniskos aprakstus elektronikas ierīcēm un iekārtām, veic mērījumus, izvēlas atbilstošus elektronikas elementus, profesionālā līmenī veic lodēšanas/atlodēšanas darbus.

Elektronikas tehniķis strādā elektronikas nozares uzņēmumos vai kā pašnodarbinātais, vai individuālais komersants.

 

Izglītības programma

Elektronika

Iegūstamā kvalifikācija

Elektronikas tehniķis

Programma akreditēta

Līdz 2021.gada 6. septembrim

Iepriekšējā izglītība

Pamatizglītība

Programmas īstenošanas forma

Klātiene, darba vidē balstītas mācības

Mācību ilgums

4 gadi

Iegūstamais izglītības dokuments

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Mācību programmas saturs

 

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

· Latviešu valoda

· Matemātika

· Pirmā svešvaloda

· Otrā svešvaloda

· Informātika

· Fizika

· Ekonomika

· Latvijas un pasaules vēsture

 

Profesionālie mācību kursi

· EKT pamatprocesi un darbu veidi

· EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas

· Preču un pakalpojumu izvēle EIKT infrastruktūras izveidei

· Vienkāršu algoritmu izstrāde

· Elektronisko bloku izgatavošana

· Elektronisko bloku diagnostika un remonts

· Modulāro bloku diagnostika: sakari un komunikācijas tehnika

· EIKT produktu izstrāde

· Sabiedrības un cilvēka drošība

· Sociālās un pilsoniskās prasmes

· Valodas un kultūras izpratne un izpausmes

· Elektronikas tehniķa prakse

Profesionālās prasmes

 

· Atpazīt elektronikā lietotos komponentus un to nozīmi;

· Atpazīt elektronisko elementu apzīmējumus un to funkcijas;

· Lietot dažādus lodēšanas un montāžas paņēmienus;

· Pašrocīgi izgatavot vienkāršu elektronisko iekārtu;

· Lasīt un veidot tehnisko dokumentāciju elektronikas izstrādājumiem;

· Atpazīt dažādus elektronikas ražošanā izmantotos procesus un pielietoto aprīkojumu;

· Saprast elektriskajos slēgumos noritošos procesus;

· Apgūst vienotā ražošanas standarta IPC-A-610 prasības.