Vizuālās reklāmas dizaina speciālists - Ogres tehnikums

Vizuālās reklāmas dizaina speciālists

Vizuālās reklāmas dizaina speciālists veic grafikas dizaina darbus no poligrāfijas līdz lielformāta grafiku un web lapu vizuālajiem risinājumiem.

Ir nodarbināts vizuālās reklāmas projektēšanas jomā; sadarbībā ar citiem speciālistiem plāno un izstrādā funkcionālas vizuāli, tehnoloģiski, ekonomiski, semantiski, psiholoģiski un komunikatīvi sakārtotas un pamatotas reklāmas, to daļas vai atsevišķo elementu projektus ar estētiskās vērtības pazīmēm. Vizuālās reklāmas dizaina speciālists veic darbu pie komersanta, izpildot projektēšanas un konsultēšanas funkcijas vai patstāvīgi veic savu saimniecisko darbību ar profesionālo darbību saistītās jomās.

 • Reklāmas dizaina skolnieku darbi _1
 • Author: No Data
 • Hits: 958
 • Rating: No Votes 
 • Comments: 0
 • Reklāmas dizaina skolnieku darbi _2
 • Author: No Data
 • Hits: 972
 • Rating: No Votes 
 • Comments: 0
 • Reklāmas dizaina skolnieku darbi _3
 • Author: No Data
 • Hits: 742
 • Rating: No Votes 
 • Comments: 0
 • Reklāmas dizaina skolnieku darbi _4
 • Author: No Data
 • Hits: 924
 • Rating: No Votes 
 • Comments: 0
 • Reklāmas dizaina skolnieku darbi _5
 • Author: No Data
 • Hits: 740
 • Rating: No Votes 
 • Comments: 0
 • Reklāmas dizaina skolnieku darbi _6
 • Author: No Data
 • Hits: 732
 • Rating: No Votes 
 • Comments: 0
 • Reklāmas dizaina skolnieku darbi _7
 • Author: No Data
 • Hits: 876
 • Rating: No Votes 
 • Comments: 0
 • Reklāmas dizaina skolnieku darbi _8
 • Author: No Data
 • Hits: 732
 • Rating: No Votes 
 • Comments: 0
 • Reklāmas dizaina skolnieku darbi _9
 • Author: No Data
 • Hits: 872
 • Rating: No Votes 
 • Comments: 0
 • Reklāmas dizaina skolnieku darbi _10
 • Author: No Data
 • Hits: 889
 • Rating: No Votes 
 • Comments: 0
 • Reklāmas dizaina skolnieku darbi _1
 • Author: No Data
 • Hits: 856
 • Rating: No Votes 
 • Comments: 0
 • Reklāmas dizaina skolnieku darbi _2
 • Author: No Data
 • Hits: 734
 • Rating: No Votes 
 • Comments: 0
 • Reklāmas dizaina skolnieku darbi _3
 • Author: No Data
 • Hits: 865
 • Rating: No Votes 
 • Comments: 0
 • Reklāmas dizaina skolnieku darbi _4
 • Author: No Data
 • Hits: 841
 • Rating: No Votes 
 • Comments: 0
 • Reklāmas dizaina skolnieku darbi _5
 • Author: No Data
 • Hits: 870
 • Rating: No Votes 
 • Comments: 0
 • Reklāmas dizaina skolnieku darbi _6
 • Author: No Data
 • Hits: 853
 • Rating: No Votes 
 • Comments: 0
 • Reklāmas dizaina skolnieku darbi _7
 • Author: No Data
 • Hits: 842
 • Rating: No Votes 
 • Comments: 0
 • Reklāmas dizaina skolnieku darbi _8
 • Author: No Data
 • Hits: 814
 • Rating: No Votes 
 • Comments: 0
 • Reklāmas dizaina skolnieku darbi _1
 • Author: No Data
 • Hits: 831
 • Rating: No Votes 
 • Comments: 0
 • Reklāmas dizaina skolnieku darbi _2
 • Author: No Data
 • Hits: 840
 • Rating: No Votes 
 • Comments: 0
 • Reklāmas dizaina skolnieku darbi _3
 • Author: No Data
 • Hits: 681
 • Rating: No Votes 
 • Comments: 0
 • Reklāmas dizaina skolnieku darbi _4
 • Author: No Data
 • Hits: 672
 • Rating: No Votes 
 • Comments: 0
 • Reklāmas dizaina skolnieku darbi _5
 • Author: No Data
 • Hits: 829
 • Rating: No Votes 
 • Comments: 0
 • Reklāmas dizaina skolnieku darbi _6
 • Author: No Data
 • Hits: 823
 • Rating: No Votes 
 • Comments: 0
 • Reklāmas dizaina skolnieku darbi _7
 • Author: No Data
 • Hits: 883
 • Rating: No Votes 
 • Comments: 0
 • Reklāmas dizaina skolnieku darbi _8
 • Author: No Data
 • Hits: 676
 • Rating: No Votes 
 • Comments: 0
 • Reklāmas dizaina skolnieku darbi _9
 • Author: No Data
 • Hits: 839
 • Rating: No Votes 
 • Comments: 0
 • Reklāmas dizaina skolnieku darbi_1
 • Author: No Data
 • Hits: 718
 • Rating: No Votes 
 • Comments: 0
 • Reklāmas dizaina skolnieku darbi_2
 • Author: No Data
 • Hits: 731
 • Rating: No Votes 
 • Comments: 0
 • Reklāmas dizaina skolnieku darbi_3
 • Author: No Data
 • Hits: 842
 • Rating: No Votes 
 • Comments: 0
 • Reklāmas dizaina skolnieku darbi_4
 • Author: No Data
 • Hits: 857
 • Rating: No Votes 
 • Comments: 0

Izglītības programma

Reklāmas dizains

Iegūstamā kvalifikācija

Vizuālās reklāmas dizaina speciālists

Programma akreditēta

Līdz 2025. gada 23. janvārim

Iepriekšējā izglītība

Pamatizglītība

Programmas īstenošanas forma

Klātiene

Mācību ilgums

4 gadi

Iegūstamais izglītības dokuments

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Mācību programmas saturs

 

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

· Latviešu valoda

· Literatūra

· Angļu valoda

· Saskarsme

· Matemātika

· Informātika

· Dabas zinības

· Latvijas un pasaules vēsture

· Ētika

· Ekonomika

· Sports

Profesionālie mācību priekšmeti

· Kulturoloģija

· Mākslas vēsture

· Mākslas valoda un vispārējā kompozīcija

· Zīmēšana

· Krāsu mācība

· Gleznošanas pamati

· Burtu mācība un lietišķā grafika

· Foto pamati

· Tehniskā grafika un projektēšana

· Kompozīcija

· Formu mācība

· Materiālu un tehnoloģiju mācība

· Datortehnoloģijas

· Mārketings un reklāma

· Praktiskās mācības

· Vizuālās reklāmas dizaina speciālista prakse

Profesionālās prasmes

 

· Veidot firmas stila pamatelementus- logotipus, vizītkartes, veidlapas

· Iecerēt un veidot vides reklāmas projektus

· Izveidot un sagatavot iespiešanai poligrāfijas maketus- bukletus, plakātus, vizītkartes

· Uztvert, precizēt un novērtēt vizuālās reklāmas projekta vai tā elementu izpildīšanai nepieciešamo informāciju

· Novērtēt reklāmas objektu un vidi, to eksponēšanas un ekspluatācijas īpatnības

· Izvērtēt atsevišķo projektu daļu realizācijas īpatnības

· Veikt foto fiksāciju, objekta vai vides uzmērīšanu un aprakstu

· Iegūt informāciju par ieceres risinājuma veidiem un paņēmieniem

· Noteikt objekta vai vides stilistiku

· Analizēt dizaina paraugu un analogu estētisko vērtību pazīmes, kompozicionālo un stilistisko risinājumu

· Izstrādāt un izvēlēties projekta koncepcijai atbilstošāko formu, tonālo, koloristisko un stilistisko risinājumu

· Veikt projekta vai tā atsevišķu elementu praktisko vai virtuālo modelēšanu

· Veikt projekta vai tā atsevišķu elementu saskaņošanu ar pasūtītāju, darba devēju un atbildīgajiem dienestiem

· Vizualizēt projektu, izmantot tradicionālos paņēmienus, datortehnoloģijas un citas mūsdienu tehnoloģijas

· Sastādīt materiālu un izejmateriālu specifikāciju, projekta izmaksu tāmi, izpildes termiņu grafiku

· Maketēt projektējamā produkta daļu, elementus vai to kopumu

· Veikt projekta autoruzraudzību, kontrolējot estētiskās vērtību prioritātes saglabāšanu tehnoloģiskajā procesā

· Sekot jaunākajām aktualitātēm un tendencēm dizaina jomā

· Ievērot darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumus, saudzēt apkārtējo vidi

· Izprast dizaina likumsakarīgo nozīmi tirgus ekonomikā

· Sazināties valsts valodā un vismaz vienā svešvalodā