Būvizstrādājumu galdnieks - Ogres tehnikums

Būvizstrādājumu galdnieks

Būvizstrādājumu galdnieks izgatavo būvizstrādājumus (logi, durvis, kāpnes) un interjera dekoratīvās būvdetaļas (profilēti nosedzoši elementi, apšuvumi, karnīzes u.c.) no koka un no koka atvasinātiem materiāliem, kā arī veic to montāžu un remontu. Būvizstrādājumu galdnieks strādā darbnīcās, būvobjektos, kokapstrādes un būvizstrādājumu ražotnēs, vai kā individuālais darba veicējs.

Izglītības programma

Kokizstrādājumu izgatavošana

Iegūstamā kvalifikācija

Būvizstrādājumu galdnieks

Programma akreditēta

Līdz 2025.gada 25. novembrim

Iepriekšējā izglītība

Pamatizglītība

Programmas īstenošanas forma

Klātiene, darba vidē balstītas mācības

Mācību ilgums

4 gadi

Iegūstamais izglītības dokuments

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Mācību programmas saturs

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

· Latviešu valoda

· Matemātika

· Fizika

· Ķīmija

· Informātika

· Svešvalodas

· Latvijas un pasaules vēsture

· Ekonomika

· Sports

Profesionālie mācību kursi

· Kokrūpniecības nozares uzņēmuma pamatprocesi

· Individuālu (vienkāršu) koka izstrādājumu izgatavošana

· Nemehanizēta koksnes līmēšana

· Koka izstrādājumu nemehanizēta apdare

· Koksnes mehāniskā apstrāde

· Koksnes mehāniskās apstrādes organizācija

· Mehanizēta koksnes līmēšana

· Detaļu izgatavošana

· ar datorizētām kokapstrādes iekārtām

· Dekoratīvu koka izstrādājumu elementu izgatavošana

· Koka izstrādājumu mehanizēta apdare

· Būvizstrādājumu izgatavošanas procesa plānošana

· Būvizstrādājumu izgatavošana

· Konstruēšana ar speciālajām datorprogrammām

· Būvizstrādājumu galdnieka prakse

Profesionālās prasmes

· Patstāvīgi veikt mērījumus būvobjektā un pārbaudīt vietas faktisko atbilstību būvprojektam.

· Izvēlēties un sagatavot atbilstošas kokapstrādes darbmašīnas un griezējinstrumentus.

· Izstrādāt būvizstrādājuma tehnisko zīmējumu, rasējumu.

· Orientēties būvizstrādājumu izgatavošanai izmantojamos masīvkoksnes materiālos, to sortimentā, no koksnes atvasinātos materiālos un nekoksnes materiālos.

· Patstāvīgi aprēķināt būvizstrādājumu izgatavošanai nepieciešamo materiālu patēriņu un tā izmaksas.

· Izvēlēties, izgatavot un komplektēt nepieciešamos palīglīdzekļus un palīgmateriālus, stiprinājumus un furnitūru būvizstrādājuma izgatavošanas procesam.

· Izgatavot būvizstrādājumus, izmantojot kokapstrādes darbmašīnas un elektriskos rokas instrumentus, veikt būvdetaļu savstarpēju saderības pārbaudi kopsalikumā.

· Iestrādāt būvizstrādājumā citus tur paredzētos mehānismus, detaļas un stikla izstrādājumus, ievērojot tehnoloģiskās prasības.

· Sagatavot būvizstrādājumu transportēšanai atbilstoši tā specifikai un izvēlētajam transportēšanas veidam.

· Veikt būvizstrādājuma gala montāžu, iestrādi un siltumizolēšanu būvobjektā, izmantojot drošus darba paņēmienus.

· Novērtēt būvizstrādājuma bojājuma cēloņus, labošanas darbu apjomu, to novēršanas iespējas un novērst bojājumus.

· Sazināties un lietot profesionālo terminoloģiju vienā svešvalodā.

· Veikt darba uzdevumus ievērojot darba aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības prasības un sniegt pirmo palīdzību.

· Ievērot vides aizsardzības prasības, atbildīgi strādājot ar koksnes aizsardzības līdzekļiem.