Mēbeļu galdnieks - Ogres tehnikums

Mēbeļu galdnieks

Mēbeļu galdnieks izgatavo dažādu veidu un konstrukciju mēbeles no koka un no koka atvasinātiem materiāliem. Mēbeļu galdnieks patstāvīgi plāno un organizē darba uzdevumu izpildi un operāciju secību. Mēbeļu galdnieks strādā galdniecības darbnīcās, kokapstrādes un mēbeļu ražošanas uzņēmumos, kā arī uz vietas objektos, veicot mēbeļu iebūvēšanu vai uzstādīšanu.

 

Izglītības programma

Kokizstrādājumu izgatavošana

Iegūstamā kvalifikācija

Mēbeļu galdnieks

Programma akreditēta

Līdz 2025.gada 25. novembrim

Iepriekšējā izglītība

Pamatizglītība

Programmas īstenošanas forma

Klātiene, darba vidē balstītas mācības

Mācību ilgums

4 gadi

Iegūstamais izglītības dokuments

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Mācību programmas saturs

 

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

· Latviešu valoda

· Matemātika

· Fizika

· Ķīmija

· Informātika

· Svešvalodas

· Latvijas un pasaules vēsture

· Ekonomika

· Sports

 

 

Profesionālie mācību priekšmeti

· Kokrūpniecības nozares uzņēmuma pamatprocesi

· Individuālu (vienkāršu) koka izstrādājumu izgatavošana

· Nemehanizēta koksnes līmēšana

· Koka izstrādājumu nemehanizēta apdare

· Koksnes mehāniskā apstrāde

· Koksnes mehāniskās apstrādes organizācija

· Mehanizēta koksnes līmēšana

· Detaļu izgatavošana

· ar datorizētām kokapstrādes iekārtām

· Dekoratīvu koka izstrādājumu elementu izgatavošana

· Koka izstrādājumu mehanizēta apdare

· Mēbeļu izgatavošanas procesa plānošana

· Mēbeļu izgatavošana

· Konstruēšana ar speciālajām datorprogrammām

· Dekoratīvā virsmu apdare

· Mēbeļu galdnieka prakse

 

Profesionālās prasmes

 

· Precīzi veikt uzmērījumus un izstrādāt skices atbilstoši pasūtītāja vēlmēm

· Pēc mēbeles dizaina idejas izstrādāt tās detaļu rasējumus un mēbeles specifikāciju.

· Aprēķināt nepieciešamo izejmateriālu daudzumu, sagatavot tos darbam

· Izvēlēties atbilstošo koksnes materiālu un pareizi to apstrādāt

· Sagatavot un darbā pielietot dažādus kokapstrādes darbgaldus

· Kopt un sagatavot darbam mehāniskos un elektriskos rokas instrumentus

· Veikt līmēšanas un finierēšanas darbus,
izgatavot mēbeles no masīvkoka un plātņu materiāla, izvēlēties atbilstošu furnitūru

· Veikt mēbeļu un citu kokizstrādājumu remonta un atjaunošanas darbus

· Veikt darba uzdevumus ievērojot darba aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības prasības un sniegt pirmo palīdzību.

· Ievērot vides aizsardzības prasības, atbildīgi strādājot ar koksnes aizsardzības līdzekļiem.