Spēkratu mehāniķis - Ogres tehnikums

Spēkratu mehāniķis

Spēkratu mehāniķis plāno un veic spēkratu pieņemšanu remontā, diagnostiku, apkopi un remontu. Konstatē un novērš spēkratu defektus. Veic mezglu un agregātu demontāžu, montāžu, remontu un regulēšanu.

Spēkratu mehāniķa profesionālo kvalifikāciju var iegūt tikai pēc spēkratu atslēdznieka profesionālās kvalifikācijas iegūšanas.

Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai spēkratu mehāniķim nepieciešama automobiļa vadītāja apliecība un atbilstoša traktortehnikas vadītāja apliecība.

 

Izglītības programma

Mašīnzinības

Kvalifikācija

Spēkratu mehāniķis

Programma akreditēta

Atbilstoši Izglītības likumam izglītības programma akreditējama Ministru kabineta noteiktajā kārtībā divu gadu laikā no tās īstenošanas uzsākšanas dienas

Iepriekšējā izglītība

Pamatizglītība

Programmas īstenošanas forma

Klātiene, darba vidē balstītas mācības

Mācību ilgums

4 gadi

Iegūstamais izglītības dokuments

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Mācību programmas saturs

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

· Latviešu valoda

· Pirmā svešvaloda

· Otrā svešvaloda

· Matemātika

· Informātika

· Fizika

· Ekonomika

· Literatūra

· · Latvijas un pasaules vēsture

Profesionālie mācību priekšmeti

· Sabiedrības un cilvēka drošība

· Zaļās prasmes

· Spēkratu uzbūves pamati

· Rasēšanas pamati

· Demontāža un montāža

· Remonta pamati

· Riepu maiņa un remonts

· Spēkratu tehniskā apkope un remonts

· Specializētās tehnikas ekspluatācija un apkope (mežsaimniecības, lauksaimniecības vai būvtehnikas)

· Traktortehnikas un automobiļu vadītāju sagatavošana

· Mašīnbūves rasēšanas pamati

· Spēkratu transmisijas un gaitas iekārtas remonts

· Spēkratu elektroiekārtu remonts

· Motoru remonts

· Spēkratu hidraulisko un pneimatisko sistēmu remonts

· Elektronisko vadības sistēmu diagnostika un remonts

· Specializētās tehnikas apkalpošana un remonts (mežsaimniecības, lauksaimniecības vai būvtehnikas)

· Spēkratu remonta organizācija

· Spēkratu atslēdznieka prakse

· Spēkratu mehāniķa prakse

Profesionālās prasmes

Spēkratu atslēdznieka prasmes:

· nomainīt eļļas, ziežvielas un tehniskos šķidrumus

· apkopt spēkrata vadības ierīces, balstiekārtu, motoru, transmisiju, pneimatiskās un hidrauliskās sistēmas, elektroiekārtu un apgaismes ierīces, darba iekārtu

· apkopt specializēto (mežsaimniecības, lauksaimniecības vai būvniecības) tehniku

· sagatavot spēkratu un tā agregātus remontam

· remontēt apriepojumu

· remontēt transmisiju, vadības iekārtas, balstiekārtu hidrauliskās, pneimatiskās sistēmas un elektroiekārtas, nomainot agregātus, mezglus un detaļas

· veikt spēkrata virsbūves un rāmja remontu, nomainot detaļas

· remontēt spēkrata darba iekārtu

· remontēt specializēto tehniku, nomainot detaļas un agregātus

· strādāt ar tehniskajiem zīmējumiem

· atjaunot vītņu, kniedētus, līmētus, lodētus un metinātus savienojumus

Spēkratu mehāniķa prasmes:

· sagatavot darba uzdevumu spēkrata remontam

· pārbaudīt spēkrata remontvēsturi

· pasūtīt nepieciešamās rezerves daļas

· komplektēt spēkrata aprīkojumu atbilstoši klienta vajadzībām

· izveidot remonta atskaiti

· veikt spēkrata vizuālo pārbaudi

· izvērtēt ar ekspluatācijas un remonta drošību saistītos riskus

· pārbaudīt spēkrata atbilstību dalībai ceļu satiksmē

· veikt braukšanas un funkcionālo testu

· nolasīt pašdiagnostikas sistēmas kļūdas un sistēmas darbību raksturojošos tehniskos parametrus

· sagatavot spēkratu diagnostikai

· veikt elektroiekārtu, elektronisko vadības sistēmu, motora, transmisijas, mikroklimata uzturēšanas sistēmas, hidraulisko, pneimatisko sistēmu un vadības iekārtu diagnostiku

· veikt specializētās tehnikas (mežsaimniecības, lauksaimniecības vai būvniecības) diagnostiku

· remontēt iekšdedzes motoru, transmisiju, balstiekārtu, elektroiekārtas, hidrauliskās, pneimatiskās un elektroniskās vadības sistēmas

· remontēt specializēto tehnikas (mežsaimniecības, lauksaimniecības vai būvniecības) tehniku

 


 

Spēkratu mehāniķis plāno un veic spēkratu pieņemšanu remontā, diagnostiku, apkopi un remontu. Konstatē un novērš spēkratu defektus. Veic mezglu un agregātu demontāžu, montāžu, remontu un regulēšanu.

Spēkratu mehāniķa profesionālo kvalifikāciju var iegūt tikai pēc spēkratu atslēdznieka profesionālās kvalifikācijas iegūšanas.

Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai spēkratu mehāniķim nepieciešama automobiļa vadītāja apliecība un atbilstoša traktortehnikas vadītāja apliecība.

 

Izglītības programma

Mašīnzinības

Kvalifikācija

Spēkratu mehāniķis

Programma akreditēta

Atbilstoši Izglītības likumam izglītības programma akreditējama Ministru kabineta noteiktajā kārtībā divu gadu laikā no tās īstenošanas uzsākšanas dienas

Iepriekšējā izglītība

Vidējā izglītība

Programmas īstenošanas forma

Klātiene, darba vidē balstītas mācības

Mācību ilgums

1.5 gadi

Iegūstamais izglītības dokuments

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Mācību programmas saturs

Profesionālie mācību priekšmeti

· Sabiedrības un cilvēka drošība

· Zaļās prasmes

· Spēkratu uzbūves pamati

· Rasēšanas pamati

· Demontāža un montāža

· Remonta pamati

· Riepu maiņa un remonts

· Spēkratu tehniskā apkope un remonts

· Specializētās tehnikas ekspluatācija un apkope (mežsaimniecības, lauksaimniecības vai būvtehnikas)

· Traktortehnikas un automobiļu vadītāju sagatavošana

· Mašīnbūves rasēšanas pamati

· Spēkratu transmisijas un gaitas iekārtas remonts

· Spēkratu elektroiekārtu remonts

· Motoru remonts

· Spēkratu hidraulisko un pneimatisko sistēmu remonts

· Elektronisko vadības sistēmu diagnostika un remonts

· Specializētās tehnikas apkalpošana un remonts (mežsaimniecības, lauksaimniecības vai būvtehnikas)

· Spēkratu remonta organizācija

· Spēkratu atslēdznieka prakse

· Spēkratu mehāniķa prakse

Profesionālās prasmes

Spēkratu atslēdznieka prasmes:

· Nomainīt eļļas, ziežvielas un tehniskos šķidrumus

· Apkopt spēkrata vadības ierīces, balstiekārtu, motoru, transmisiju, pneimatiskās un hidrauliskās sistēmas, elektroiekārtu un apgaismes ierīces, darba iekārtu

· Apkopt specializēto (mežsaimniecības, lauksaimniecības vai būvniecības) tehniku

· Sagatavot spēkratu un tā agregātus remontam

· Remontēt apriepojumu

· Remontēt transmisiju, vadības iekārtas, balstiekārtu hidrauliskās, pneimatiskās sistēmas un elektroiekārtas, nomainot agregātus, mezglus un detaļas

· Veikt spēkrata virsbūves un rāmja remontu, nomainot detaļas

· Remontēt spēkrata darba iekārtu

· Remontēt specializēto tehniku, nomainot detaļas un agregātus

· Strādāt ar tehniskajiem zīmējumiem

· Atjaunot vītņu, kniedētus, līmētus, lodētus un metinātus savienojumus

Spēkratu mehāniķa prasmes:

· Sagatavot darba uzdevumu spēkrata remontam

· Pārbaudīt spēkrata remontvēsturi

· Pasūtīt nepieciešamās rezerves daļas

· Komplektēt spēkrata aprīkojumu atbilstoši klienta vajadzībām

· Izveidot remonta atskaiti

· Veikt spēkrata vizuālo pārbaudi, izvērtēt ar ekspluatācijas un remonta drošību saistītos riskus

· Pārbaudīt spēkrata atbilstību dalībai ceļu satiksmē, veikt braukšanas un funkcionālo testu

· Nolasīt pašdiagnostikas sistēmas kļūdas un sistēmas darbību raksturojošos tehniskos parametrus, sagatavot spēkratu diagnostikai

· Veikt elektroiekārtu, elektronisko vadības sistēmu, motora, transmisijas, mikroklimata uzturēšanas sistēmas, hidraulisko, pneimatisko sistēmu un vadības iekārtu diagnostiku

· Veikt specializētās tehnikas (mežsaimniecības, lauksaimniecības vai būvniecības) diagnostiku

· Remontēt iekšdedzes motoru, transmisiju, balstiekārtu, elektroiekārtas, hidrauliskās, pneimatiskās un elektroniskās vadības sistēmas

· Remontēt specializēto tehnikas (mežsaimniecības, lauksaimniecības vai būvniecības) tehniku