Meža mašīnu operators

Izglītības programma

Mežsaimniecības tehnika

Iegūstamā kvalifikācija

Meža mašīnu operators

Programma akreditēta

2017. gada 23. novembris

Iepriekšējā izglītība

Pamatizglītība

Programmas īstenošanas forma

Klātiene

Mācību ilgums

4 gadi

Iegūstamais izglītības dokuments

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Mācību programmas saturs

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

 • Latviešu valoda
 • Matemātika
 • Fizika
 • Ķīmija
 • Informātika
 • Svešvalodas
 • Latvijas un pasaules vēsture
 • Ekonomika

Profesionālie mācību priekšmeti

 • Materiālu mācība
 • Saskarsme
 • Hidraulikas un hidrostatikas pamati
 • Ceļu satiksmes noteikumi un satiksmes drošība
 • Mežsaimniecības motorinstrumenti
 • Tehniskās mehānikas pamati
 • Darba un vides aizsardzība
 • Mežsaimniecības pamati
 • Mežizstrāde
 • Tehniskā grafika
 • Meža mašīnu uzbūve un ekspluatācija
 • Meža mašīnu tehniskās apkopes un remonts

Kvalifikācijas prakse  ceturtā kursā 960 stundas

Profesionālās prasmes

 

 • Strādāt ar harvesteru, forvarderu, augsnes gatavotāju, šķeldotāju, saiņotāju, celmu rāvēju, stādītāju
 • Lietot meža mašīnu un elektronisko datu apmaiņas datorprogrammas
 • Nodrošināt dabas un apkārtējās vides aizsardzību, lietot videi draudzīgus materiālus
 • Lietot un kalibrēt mērinstrumentus un kontrolinstrumentus
 • Veikt meža mašīnu ikdienas un periodiskās tehniskās apkopes, vienkāršus remonta darbus
 • Plānot un organizēt savu darbu, uzņemties atbildību par saviem darba rezultātiem
 • Orientēties mežsaimniecības nozares normatīvajos aktos, lietot mežsaimniecības zināšanas un jaunākās nozares attīstības tehnoloģijas
 • Ievērot darba aizsardzības noteikumus un lietot individuālās aizsardzības līdzekļus
 • Ievērot ugunsdrošības noteikumus, lietot ugunsdzēsības materiālus un ierīces
 • Sniegt pirmo palīdzību