Mežsaimniecības tehniķis - Ogres tehnikums

Mežsaimniecības tehniķis

Mežsaimniecības tehniķis organizē un veic meža atjaunošanas, kopšanas un koksnes ražas novākšanas darbus. Novērtē meža apsaimniekošanas darbu nepieciešamību atbilstoši plānam. Veic dabas vērtību identificēšanas un mežaudžu uzmērīšanas darbus. Uzskaita izlietotos materiālus, veic izpildīto darbu izmaksu vienkāršu kalkulāciju.

Mežsaimniecības tehniķim darbu izpildei nepieciešama B kategorijas autovadītāja un motorzāģa lietošanas apliecība.

Mežsaimniecības tehniķis strādā meža apsaimniekošanas, mežkopības vai mežizstrādes uzņēmumos, kā arī saimniecībās ar meža īpašumu.

 

Izglītības programma

Mežsaimniecība

Iegūstamā kvalifikācija

Mežsaimniecības tehniķis

Programma akreditēta

Līdz 2023.gada 7. decembrim

Iepriekšējā izglītība

Pamatizglītība

Programmas īstenošanas forma

Klātiene, darba vidē balstītas mācības

Mācību ilgums

4 gadi

Iegūstamais izglītības dokuments

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Mācību programmas saturs

 

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

· Latviešu valoda

· Matemātika

· Fizika

· Ķīmija

· Informātika

· Svešvalodas

· Latvijas un pasaules vēsture

· Ekonomika

· Sports

Profesionālie mācību kursi

· Sabiedrības un cilvēka drošība

· Sociālās un pilsoniskās prasmes

· Valodas kultūras izpratne un izpausmes

· Iniciatīva un uzņēmējdarbība

· Zaļās prasmes

· Mežsaimniecības pamati

· Meža darbu plānošana

· Meža atjaunošana un kopšana (izglītojamie iegūst motorzāģa vadītāja apliecību)

· Autovadītāju apmācības programma (izglītojamie iegūst B kategorijas vadītāja apliecību)

· Traktortehnikas apmācības programma (izglītojamie iegūst traktortehnikas TR2 vadītāja apliecību)

· Mežizstrāde

· Meža apsaimniekošana

· Medību saimniecība

· Meža augsnes apstrāde

· Koku stādu audzēšana

· Mežsaimniecības tehniķa prakse

Profesionālās prasmes

 

· Noteikt mežaudzes kopšanas, koksnes ražas novākšanas un infrastruktūras objektu uzturēšanas darbu nepieciešamību, veikt meža aizsardzības pasākumus.

· Novērtēt meža apsaimniekošanas darbu apjomu, kvalitāti un izlietotos resursus.

· Plānot cirsmas izstrādes darbus.

· Kopt jaunaudzes ar krūmgriezi, veikt mežaudzes kopšanas un koksnes ražas novākšanas darbus ar ķēdes motorzāģi.

· Veikt darba uzdevumus, ievērojot darba aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības prasības, atbildīgi rīkoties ekstremālās situācijās un sniegt pirmo palīdzību.

· Izvēlēties un lietot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas darba uzdevuma veikšanai.

· Sazināties un lietot profesionālo terminoloģiju vienā svešvalodā.