Pavārs - Ogres tehnikums

Pavārs

Pavārs gatavo un noformē dažādas sarežģītības ēdienus, ievērojot ēdienu gatavošanas tehnoloģiju, uzņēmuma paškontroles sistēmas prasības un racionālu visu resursu apriti, nodrošina ražošanas tehnoloģiskā aprīkojuma sagatavošanu un lietošanu darbā, izvērtē izejvielu, starpproduktu un gatavo ēdienu kvalitāti. Pavārs strādā uzņēmumos, kas nodarbojas ar ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu.

 

Izglītības programma

Ēdināšanas pakalpojumi

Iegūstamā kvalifikācija

Pavārs

Programma akreditēta

Līdz 2025. gada 25. novembrim

Iepriekšējā izglītība

Pamatizglītība

Programmas īstenošanas forma

Klātiene, darba vidē balstītas mācības

Mācību ilgums

4 gadi

Iegūstamais izglītības dokuments

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Mācību programmas saturs

Vispārizglītojošie mācību kursi

 • Latviešu valoda
 • Angļu valoda
 • Krievu valoda
 • Matemātika
 • Informātika
 • Fizika
 • Ķīmija
 • Latvijas un pasaules vēsture
 • Ekonomika
 • Literatūra
 • Sports

 

Profesionālā satura kursi

· Ēdināšanas uzņēmumu darbības pamatprincipi

· Paškontroles sistēma uzņēmumā

· Lietišķās saskarsmes pamatprincipi

· Ražošanas darba organizācija

· Produktu un izstrādājumu uzglabāšana

· Pārtikas produktu un izejvielu pirmapstrāde

· Tehnoloģisko un uzskaites dokumentu izveide

· Profesionālā saziņa svešvalodās

· Ēdienu gatavošanas tehnoloģija

· Ēdienkartes izveide

· Latviešu nacionālā un mūsdienu virtuve

· Pavāra prakse

· Bāra uzkodu un sagatavju gatavošana

· Gaļas produktu ražošanas pamati

· Maizes gatavošanas un cepšanas pamati

· Sociālās un pilsoniskās prasmes

· Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas,

· Valodas, kultūras izpratne un izpausmes

· Sabiedrības un cilvēka drošība

· Iniciatīva un uzņēmējdarbība

· Zaļās prasmes

· Pavāra prakse

Profesionālās prasmes

 

· Gatavot dažādas sarežģītības ēdienus, dzērienus un starpproduktus, ievērojot tehnoloģisko karšu norādījumus

· Radoši noformēt ēdienus, izvēloties tiem atbilstošus traukus, piederumus un noformēšanas materiālus, sagatavot dažādus ēdienus pasniegšanai atbilstoši pasniegšanas metodei

· Noteikt galda klājumam atbilstošus galda traukus, piederumus un galda veļu, organizēt galdu klāšanu, piemērojot atbilstošus galda traukus, piederumus, galda veļu

· Veidot dažādu ēdienu un dzērienu tehnoloģiskās kartes, ēdienu un dzērienu kalkulācijas kartes, ēdienkartes, precīzi aprēķinot izmaksas

· Nodrošināt produktu/izejvielu izsekojamību uzņēmumā, pieņemt produktus/izejvielas no noliktavas un piegādātājiem, precīzi aizpildīt preču pieņemšanas un nodošanas dokumentus

· Ievērot un kontrolēt produktu uzglabāšanas režīmus un prasības

· Ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības prasības

· Strādāt ar pārtikas produktu ražošanas iekārtām un aprīkojumu, ievērojot darba drošības noteikumus, ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības prasības