Viesmīlības pakalpojumu speciālists

Izglītības programma

Viesnīcu pakalpojumi

Iegūstamā kvalifikācija

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

Programma akreditēta

Līdz. 2022. gada 7. decembrim

Iepriekšējā izglītība

Pamatizglītība

Programmas īstenošanas forma

Klātiene

Mācību ilgums

4 gadi

Iegūstamais izglītības dokuments

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Mācību programmas saturs

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

· Latviešu valoda

· Angļu valoda

· Vācu valoda

· Krievu valoda

· Matemātika

· Informātika

· Dabaszinības

· Ekonomika

· Latvijas un pasaules vēsture

· Ētika

· Sports

Profesionālie mācību priekšmeti

· Ēdienu gatavošanas tehnoloģijas pamati

· Ēdināšanas darba organizācija

· Viesu uzņemšanas dienests

· Viesu apkalpošana

· Bāra darba organizācija

· Saimnieciskā dienesta organizācija

· Kalkulācija un uzskaite

· Tūrisma pamati

· Latvijas un pasaules tūrisma piedāvājums

· Rezervēšanas sistēmas

· Pārtikas preču zinības

· Sanitārija un higiēna

· Tŗīs profesionālās svešvalodas

· Kustību un runas kultūra

· Telpiskās vides noformēšanas pamati

· Lietvedības pamati

· Uzņēmējdarbība

· Darba aizsardzība un darba tiesības

Kvalifikācijas prakse ceturtā kursā 960 stundas

Profesionālās prasmes

· Sagatavot telpas, uzņemt un apkalpot viesus dažādos ēdināšanas un viesu izmitināšanas uzņēmumos

· Strādāt viesnīcās viesu uzņemšanas un saimnieciskajā dienestā

· Veikt viesu rezervēšanas sistēmas

· Strādāt restorānos, kafejnīcās, bistro, bāros, klubos

· Pārzināt ēdienu gatavošanas tehnoloģijas pamatus

· Gatavot un pasniegt vienkāršus ēdienus un dzērienus

· Servēt un noformēt galda klājumus

· Pārzināt dažādas viesu apkalpošanas metodes pie galda

· Iegūt pirmās bāra darba prasmes un iemaņas

· Veikt ēdienu un dzērienu kalkulācijas un pašizmaksas aprēķinus

·

· Strādāt patstāvīgi un profesionālā darba grupā

· Strādāt atbilstoši darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārijas normatīvo dokumentu prasībām, ievērot drošus darba paņēmienus

· Iegūt un izmantot nepieciešamo tūrisma informāciju, pielietot profesionālo terminoloģiju

· Pielietot un sastādīt dokumentus atbilstoši lietvedības prasībām

· Sazināties valsts valodā un darbam nepieciešamajās svešvalodās