Bibliotēka - Ogres tehnikums

Bibliotēka

 

Ogres tehnikuma Bibliotēka ir Ogres tehnikuma struktūrvienība, kas, saskaņā ar bibliotēkas reglamentu, nodrošina tehnikuma mācību un audzināšanas darbu ar informācijas resursiem, kā arī piedalās tālākizglītības procesa veicināšanā, sniedzot informacionālos pakalpojumus.

Ar personu apliecinošu dokumentu reģistrējoties un iepazīstoties ar Bibliotēkas izmantošanas kārtību un ar parakstu apliecinot tās ievērošanu, par bibliotēkas lietotāju var kļūt ikviens Ogres tehnikuma izglītojamais, pedagogs un darbinieks.

Bibliotēkas lasītājiem ir pieejams bezmaksas pastāvīgais un bezvadu interneta pieslēgums.

Lasītavā izglītojamiem, pedagogiem un darbiniekiem ir brīva pieeja uzziņu literatūrai, jaunākajiem izdevumiem pa visām nozarēm, daiļliteratūrai, kā arī 34 darba vietas, 10 stacionārie datori, multifunkcionālā iekārta (apvienots printeris, kopētājs, skeneris).

Bibliotēkas krājumā pieejami periodiskie izdevumi, grāmatas un metodiskie līdzekļi svešvalodās – angļu, vācu un krievu.

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi:

  • Informācijas avotuizsniegšana abonementā un lasītavā.
  • Izdevumu lietošanas termiņu pagarināšana pa e-pastu.
  • Uzziņu un konsultāciju sniegšana.
  • Datoru un interneta bezmaksas pakalpojumu izmantošanas iespējas.
  • Kopēšana, skenēšana un drukāšana, kā bezmaksas pakalpojums Ogres tehnikuma izglītojamiem, pedagogiem un darbiniekiem.
  • Izglītojoši un kultūras pasākumi.
  • Jaunieguvumu un tematiskās izstādes.

 

Bibliotēkas darba laiki

Pirmdienās 8.00 - 17.00

Otrdienās 8.00 - 17.00

Trešdienās 8.00 - 17.00

Ceturtdienās 8.00 - 17.00

Piektdienās 8.00 - 16.30

 

Noderīgas saites internetā

https://ogre.biblioteka.lv  – Ogres tehnikuma bibliotēkas elektroniskais katalogs

https://kulturaskarte.lv/lv/bibliotēkas/ogres-tehnikuma-biblioteka  – Kulturaskarte.lv – Ogres tehnikuma bibliotēka

http://lnb.lv  – Latvijas Nacionālā bibliotēka