Bibliotēka

Ogres tehnikuma Bibliotēka ir Ogres tehnikuma struktūrvienība, kas, saskaņā ar bibliotēkas reglamentu, nodrošina tehnikuma mācību un audzināšanas darbu ar informācijas resursiem, kā arī piedalās tālākizglītības procesa veicināšanā, sniedzot informacionālos pakalpojumus.

Bibliotēkas krājumu veido 30598 iespieddarbu, t.sk. 12182 mācību literatūras eksemplāri, kas ir pieejami bibliotēkas lietotājiem.

Ar personu apliecinošu dokumentu reģistrējoties un iepazīstoties ar Bibliotēkas izmantošanas kārtību (saite uz Normatīvajiem dokumentiem) un ar parakstu apliecinot tās ievērošanu, par bibliotēkas lietotāju var kļūt ikviens OT izglītojamais, pedagogs un darbinieks, kā arī citi interesenti.

Bibliotēkas lasītājiem ir pieejams bezmaksas pastāvīgais un bezvadu interneta pieslēgums.

Lasītavā izglītojamiem, skolotājiem un darbiniekiem ir brīva pieeja uzziņu literatūrai, jaunākajiem izdevumiem pa visām nozarēm, daiļliteratūrai, kā arī 34 darba vietas, 10 stacionārie datori, multifunkcionālā iekārta (apvienots printeris, kopētājs, skeneris). Papīra formātā ir pieejami 33 periodiskie izdevumi, viens elektroniskais resurss.

Bibliotēkas krājumā pieejamas grāmatas un metodiskie līdzekļi svešvalodās – angļu, vācu un krievu.

 

 

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi:

- informācijas avotu izsniegšana abonementā un lasītavā,

- izdevumu lietošanas termiņu pagarināšana pa e-pastu,

- uzziņu un konsultāciju sniegšana,

- lietotāju apmācība,

- datoru un interneta bezmaksas pakalpojumu izmantošanas iespējas,

- kopēšana, skenēšana un drukāšana, kā bezmaksas pakalpojums OT izglītojamiem, skolotājiem un strādniekiem,

- Starpbibliotēku abonements (SBA),

- izglītojoši un kultūras pasākumi,

- jaunieguvumu un tematiskās izstādes.

 

Bibliotēkas darba laiki

Pirmdienās 08:00 – 18:00

Otrdienās 08:00 – 18:00

Trešdienās 08:00 – 18:00

Ceturtdienās 08:00 – 18:00

Piektdienās 08:00 – 16:00

Bibliotekāre: Monika Pivare

Daina Korsīte

 

 

Noderīgas saites internetā

[https://ogre.biblioteka.lv] – Ogres tehnikuma bibliotēkas elektroniskais katalogs

[https://kulturaskarte.lv/lv/bibliotēkas/ogres-tehnikuma-biblioteka] – Kulturaskarte.lv – Ogres tehnikuma bibliotēka

[lnb.lv] – Latvijas Nacionālā bibliotēka

[www.diva.lv] – Digitalizētie video un audio

[https://www.filmas.lv] – Latvijas filmas

[replay.lsm.lv/lv/] – TV raidījumi tiešraidē un arhīvā