Projekti ESF

SĀKOTNĒJĀS PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PIEVILCĪBAS VEICINĀŠANA

SĀKOTNĒJĀS PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PIEVILCĪBAS VEICINĀŠANA

  Mērķstipendijas piešķiršanas nolikums (aktualizēts 31.01.2014.) Mācību rezultāti maijā     Arhīvs   2014. gada 27. novembrī norisinājās Rīgas reģiona reģionālais seminārs par ESF projekta „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” īstenošanu. Ar sniegto informāciju seminārā laikā varat iepazīties šeit.   Projekta īstenošanas rezultāti laika periodā no 02.03.2009. - 31.12.2014. ESF stipendiju saņēmušo audzēkņu...

Lasīt vairāk
IZGLĪTOJAMO INOVATĪVU UN INTERAKTĪVU PRASMJU ATTĪSTĪŠANA

IZGLĪTOJAMO INOVATĪVU UN INTERAKTĪVU PRASMJU ATTĪSTĪŠANA

Ar mērķi veicināt audzēkņu izaugsmi, nodrošināt jaunu un interesantu profesionālo prasmju apguvi 2010.gada 1.jūlijā uzsākām realizēt ESF projektu aktivitātē 1.2.1.1.3. „Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai” -„Izglītojamo inovatīvu un interaktīvu prasmju attīstīšana”. Mērķa sasniegšanai projekta laikā paredzēts īstenot dažādas aktivitātes: 6 jaunu mācību moduļu izstrāde (Serveru uzstādīšana un konfigurēšana; Informācijas tehnoloģiju izmantošana elektronikas procesu, signālapstrādes tehnoloģiju virtuālai izpētei;...

Lasīt vairāk
PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU, PAMATPRASMJU UN KOMPETENČU APGUVE IZGLĪTĪBAS UN PROFESIONĀLĀS KARJERAS TURPINĀŠANAI

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU, PAMATPRASMJU UN KOMPETENČU APGUVE IZGLĪTĪBAS UN PROFESIONĀLĀS KARJERAS TURPINĀŠANAI

Ogres tehnikums sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru jau no 2010.gada oktobra īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai”, vienošanās Nr.2010/0284/1DP/1.2.1.1.3/10/IPIA/VIAA/001.     Projekta  ietvaros  tehnikumā jaunieši ar iepriekš iegūtu vidējo izglītību var apgūt vairākas profesionālās izglītības programmas: 1) 3.profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesionālās izglītības programmas (mācību ilgums – 1,5 gadi, 2120 stundas): Mežsaimniecības tehnika...

Lasīt vairāk
PEDAGOGU KONKURĒTSPĒJAS VEICINĀŠANA IZGLĪTĪBAS SITĒMAS OPTIMIZĀCIJAS APSTĀKĻOS

PEDAGOGU KONKURĒTSPĒJAS VEICINĀŠANA IZGLĪTĪBAS SITĒMAS OPTIMIZĀCIJAS APSTĀKĻOS

Projekta 5. posms: 2011. gada septembris – 2011. gada decembris Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”(Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001)Līguma Nr.01- 07.2 – 5/ 20 (Reģ. Nr. 187) Lai pedagogi saņemtu atbalstu pārmaiņu apstākļos, Izglītības un zinātnes ministrija kopš 2009.gada rudens īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu „Pedagogu...

Lasīt vairāk