ESF - Ogres tehnikums

Projekti ESF

Pumpurs sniedzis 324 atbalsta pasākumus mācību gada laikā

Pumpurs sniedzis 324 atbalsta pasākumus mācību gada laikā

  Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", sabiedrībā vairāk pazīstams ar nosaukumu PuMPuRS, Ogres tehnikumā tiek īstenots kopš 2017.gada, noslēdzot līgumu ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu, kurš ir projekta galvenais koordinators. PuMPuRS galvenais uzdevums ir sniegt individuālu atbalstu tiem skolēniem, kuriem tiek identificēts kāds no priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskiem un mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kuri...

Lasīt vairāk
ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001  "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"

ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"

Ogres tehnikums 2017.gada 30.augustā noslēdza sadarbības līgumu Nr.P6-13/11 ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu, lai īstenotu Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai". Projekta mērķis: mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības...

Lasīt vairāk

Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos

Ogres tehnikums iesaistījies ESF projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” realizācijā (Nr. 8.5.1.0/16/I/001). Projekta realizācijas laiks: 2017.gada 27.janvāris līdz 2023.gada 31.augustam. Projekta mērķis ir palielināt kvalificētu izglītības iestāžu izglītojamo skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs. Projekta mērķa grupa ir izglītības iestāžu izglītojamie, kas mācās profesionālās vidējās izglītības...

Lasīt vairāk
SĀKOTNĒJĀS PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PIEVILCĪBAS VEICINĀŠANA

SĀKOTNĒJĀS PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PIEVILCĪBAS VEICINĀŠANA

  Mērķstipendijas piešķiršanas nolikums (aktualizēts 31.01.2014.) Mācību rezultāti maijā     Arhīvs   2014. gada 27. novembrī norisinājās Rīgas reģiona reģionālais seminārs par ESF projekta „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” īstenošanu. Ar sniegto informāciju seminārā laikā varat iepazīties šeit.   Projekta īstenošanas rezultāti laika periodā no 02.03.2009. - 31.12.2014. ESF stipendiju saņēmušo audzēkņu skaits 2013./2014. m.g. un 2013. gadā Projekta rezultāti 2013./2014. mācību gadā Aktualitātes projektā "Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana" Konsultatīvas padomes sēde  

Lasīt vairāk
IZGLĪTOJAMO INOVATĪVU UN INTERAKTĪVU PRASMJU ATTĪSTĪŠANA

IZGLĪTOJAMO INOVATĪVU UN INTERAKTĪVU PRASMJU ATTĪSTĪŠANA

Ar mērķi veicināt audzēkņu izaugsmi, nodrošināt jaunu un interesantu profesionālo prasmju apguvi 2010.gada 1.jūlijā uzsākām realizēt ESF projektu aktivitātē 1.2.1.1.3. „Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai” -„Izglītojamo inovatīvu un interaktīvu prasmju attīstīšana”. Mērķa sasniegšanai projekta laikā paredzēts īstenot dažādas aktivitātes: 6 jaunu mācību moduļu izstrāde (Serveru uzstādīšana un konfigurēšana; Informācijas tehnoloģiju izmantošana elektronikas procesu, signālapstrādes tehnoloģiju virtuālai izpētei;...

Lasīt vairāk
PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU, PAMATPRASMJU UN KOMPETENČU APGUVE IZGLĪTĪBAS UN PROFESIONĀLĀS KARJERAS TURPINĀŠANAI

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU, PAMATPRASMJU UN KOMPETENČU APGUVE IZGLĪTĪBAS UN PROFESIONĀLĀS KARJERAS TURPINĀŠANAI

Ogres tehnikums sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru jau no 2010.gada oktobra īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai”, vienošanās Nr.2010/0284/1DP/1.2.1.1.3/10/IPIA/VIAA/001.     Projekta  ietvaros  tehnikumā jaunieši ar iepriekš iegūtu vidējo izglītību var apgūt vairākas profesionālās izglītības programmas: 1) 3.profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesionālās izglītības programmas (mācību ilgums – 1,5 gadi, 2120 stundas): Mežsaimniecības tehnika...

Lasīt vairāk
PEDAGOGU KONKURĒTSPĒJAS VEICINĀŠANA IZGLĪTĪBAS SITĒMAS OPTIMIZĀCIJAS APSTĀKĻOS

PEDAGOGU KONKURĒTSPĒJAS VEICINĀŠANA IZGLĪTĪBAS SITĒMAS OPTIMIZĀCIJAS APSTĀKĻOS

Projekta 5. posms: 2011. gada septembris – 2011. gada decembris Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”(Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001)Līguma Nr.01- 07.2 – 5/ 20 (Reģ. Nr. 187) Lai pedagogi saņemtu atbalstu pārmaiņu apstākļos, Izglītības un zinātnes ministrija kopš 2009.gada rudens īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu „Pedagogu...

Lasīt vairāk